Pictures 1986-1990

"Tanker ved havet!" (Olje på lerret, 80x100cm) 1986
"Thoughts by the sea"

"Kaspar Zwicky" (Olje på lerret, 60x100cm) 1986

"Sjelereise 3" (Olje på lerret, 80x100cm) 1988
"Soul journey 3"

"Skogsvesenet" Fotografi (70x100cm) 1988
"The forest being "

"Bystudie" (Olje på linlerret, 32x48cm) 1988
"City study"

"Sommerkveld ved havet" (Olje på lerret, 40x60cm) 1988
"Summer night by the sea"

"Indre horisonter" (Olje på linlerret, 80x100cm) 1989
"Inner horizons"

"Menneskestreben 5" (Olje på linlerret, 120x95cm) 1989
"Human struggle 5"

"Kvinnestudie" (Olje på linlerret, 50x95cm) 1989
"Woman study"

"Klovnen og massene" (Olje på linlerret, 80x100cm) 1989
"The clown and masses"

"Massene" (Olje på lerret, 50x80cm) 1990
"Masses"

 

I fra H.C. Andersens forskjellige eventyr
Utsmykning på Det Danske Bageri 1990

(Olje på linlerret, 45x70cm) 1990

"Portrett av H.C. Andersen" (Olje på linlerret, 45x70cm) 1990

"Prinsessen på erten" (Olje på linlerret, 45x70cm) 1990

"Piken med svovelstikkene" (Olje på linlerret, 45x70cm) 1990

HC Andersen Nr. 4 (Olje på linlerret, 45x95cm) 1990