Pictures 1996-2000

"Urbant studie" (27x40cm) 1996
"Urban study"

"Sjelereise 6" (27x42cm, olje på linlerret) 1996
"Soul journey 6"

"Utlevelse 1" (Olje på lin, 80x100cm) 1996
"Act out 1"

"Utlevelse 2" (Olje på lin, 60x90cm) 1996
"Act out 2"

"Himmelstudie" (80x100cm, olje på linlerret) 1996
"Sky study"

"Vandring mot horisonten" (70x100cm, olje på linlerret) 1996
"Wandering towards the horizon"

Utlevelse 4 (Olje på lin, 70x100cm) 1997
"Act out 4"

"Utlevelse 7" (60x90cm, olje på lin) 1997
"Act out 7"

"Urbant studie 2" (50x30cm) 1997
"Urban study 2"

"Soria Moria/Sjelereise 2" (60x90cm, olje på linlerret) 1997
"Soria Moria/Soul journey 2"

Utlevelse 3 (Olje på linlerret, 90x120cm) 1998
"Act out 3"

"Utlevelse 5" (27x45cm, olje på lin) 1998
"Act out 5"

"Utlevelse 6 (27x43cm, olje på lin) 1998
"Act out 6"

"Sjelereise 2" (Olje på linlerret, 80x100cm) 1998
"Soul journey 2"

"Sjelereise 4" (Olje på linlerret, 70x100cm) 1998
"Soul journey 4"

"Sjelereise 5" (Olje på lerret, 90x50cm) 1998
"Soul journey 5"

"Indre reise 1" (Olje på linlerret, 60x90cm) 1998
"Inner journey 1"

"Soria Moria/Sjelereise" (Olje på linlerret, 60x90cm) 1998
"Soria Moria/Soul journey"

"Soria Moria/Menneskestreben" (120x90cm, olje på lerret) 1998
"Soria Moria/Human struggle"

"Menneskestreben 3 (110x55cm) 1998
"Human struggle 3"

"Sjelereise 7" (80x100cm) 1999
"Soul journey 7"

"Indre reise" (80x100cm) 2000
"Inner journey"