Pictures 2000-2001

"Dragning" (80x100cm) 2001
"Attraction"

"Sjelereise" (80x100cm) 2000
"Soul journey"

"Indre horisont" (80x100cm) 2001
"Inner horizon"

 

"Sirkel" (70x25cm) 2001
"Circle"

"Menneskevandring fra utgangspunktet" (60x90cm) 2001
"Wandering from starting point"

"Hvile blant elementene" (80x100cm) 2001
"Rest among the elements"

"Menneskestreben i tanke og handling" (80x100cm) 2001
"Human struggle in thoughts and action"

"Sjelereise i morgenlys" (80x100cm) 2001
"Soul journey in morning light"

"Indre reise i morgengry" (80x100cm) 2001
"Inner journey at dawn"