Øivind Holm  -  Oil Paintings 2003

"Barrierer" (Olje på linlerret, 25x40cm) 2003
"Barrier"

"Emosjonalitet 1" (Olje på linlerret, 80x65cm) 2003
"Emotionality 1"

"Emosjonell dragning" (Olje på linlerret, 80x100cm) 2003
"Emotional attraction"

"Emosjonelle baner" (Olje på linlerret, 40x25cm) 2003
"Emotional paths"

"Fjellhorisont" (Olje på linlerret, 80x100cm) 2003
"Horizon and hill"

"Indre foranderlighet" (Olje på linlerret, 50x35cm) 2003
"Inner changeability"

"Indre kontraster" (Olje på linlerret, 50x30cm) 2003
"Inner contrasts"

"Indre landskap 1" (Olje på linlerret, 80x100cm) 2003
"Inner landscape 1"

"Kveldshorisont" (Olje på linlerret,80x100cm) 2003
"Evening horizon"

"Massene i bevegelse" (Olje på linlerret,80x100cm) 2003
"The masses in motion"

"Naturopplevelse i flere dimensjoner" (Olje på linlerret,80x100cm) 2003
"Multidimensional nature adventure"

"Reise gjennom landskap" (Olje på linlerret,80x100cm) 2003
"Journey through landscape"

"Reise i vinterlandskap" (Olje på linlerret,80x100cm) 2003
"Journey in winter landscape"

"Reise mot horisonten 2" (Olje på linlerret,80x100cm) 2003
"Journey towards the horizon"

"Sirkel med kjerne" (Olje på linlerret,40x50cm) 2003
"Circle with core"
"Reise i det indre univers" (Olje på linlerret,30x40cm) 2003
"Journey in inner universe"

"Indre strømninger" (Olje på linlerret,50x35cm) 2003
"Inner flow"

"Strømninger 2" (Olje på linlerret,40x30cm) 2003
"Inner flow 2"

"Reise blant indre elementer 2" (Olje på linlerret,40x30cm) 2003
"Journey among inner elements 2"

"Reise mellom indre elementer" (Olje på linlerret,40x50cm) 2003
"Journey between inner elements"

"Kraftsirkel1" (Olje på linlerret, 38x55cm) 2003

"Kraftsirkel2" (Olje på linlerret, 32x45cm) 2003

"Kraftsirkel3" (Olje på linlerret, 32x45cm) 2003

"Kraftsirkel4" (Olje på linlerret, 32x45cm) 2003
"Kraft horrisont " (Olje på linlerret, 70x100cm) 2003
"Indre landevei" (Olje på linlerret, 22x37cm) 2003
"Indre fjellovergang " (Olje på linlerret, 35x48cm) 2003
"Indre barriere3" (Olje på linlerret, 35x25cm) 2003
"Indre baner" (Olje på linlerret, 50x80cm) 2003
"Indre baner2" (Olje på linlerret, 30x48cm) 2003
"Høstfjell studie " (Olje på linlerret, 60x90cm) 2003
"Forflytning1" (Olje på linlerret, 30x45cm) 2003
"Forflytning2" (Olje på linlerret, 30x45cm) 2003
"Dragning" (Olje på linlerret, 60x90cm) 2003
"Mental fargeskildring " (Olje på linlerret, 25x40cm) 2003
"Mobilisering av energi" (Olje på linlerret, 80x100cm) 2003
"Over indre barrierer" (Olje på linlerret, 80x100cm) 2003
"Sameksistens1" (Olje på linlerret, 32x18cm) 2003
"Sameksistens2" (Olje på linlerret, 42x18cm) 2003
"Sameksistens3" (Olje på linlerret, 44x20cm) 2003
"Savanne" (Olje på linlerret, 23x38cm) 2003
"Sol sirkel " (Olje på linlerret, 22x38cm) 2003
"Turbulens" (Olje på linlerret, 35x23cm) 2003
"Urbant studie2 " (Olje på linlerret, 40x60cm) 2003
"Urbant studie3" (Olje på linlerret, 70x100cm) 2003
"Urbant studie4" (Olje på linlerret, 70x100cm) 2003