"Indre foranderlighet" (Olje på linlerret, 50x35cm) 2003