"mobilisering av energi" (Olje på linlerret, 80x100cm) 2003