Ø i v i n d  H o l m

Om bildene

Mine bilder skal illustrere mennesket i sin handling og dets forhold til livet og omgivelsene.
Ved å betrakte og studere får jeg inntrykk fra menneskets handlingsmønster og egenart i forskjellige atmosfærer og kulturer. Gjennom symbolske motiver søker jeg et uttrykk som preger den følelsesmessige delen av tilværelsen, av menneskets framferd og streben etter frihet. “Det indre landskap” står sentralt i bildets utforming som formidler av tankenes rekkevidde, og som gir en viss dramatikk i fargeskildringene. En del eksperimenter med fargekomposisjoner, perspektiv og bevegelse har resultert i bruk av spenningen og dynamikken i horisont, hav og himmelhvelv. Menneskets ståsted blant elementene og de sterke emosjonelle behovene som oppstår, gir en uendelig næring til mine motiver.

 

Kunstnerisk virke

Siden starten av min kunstvirksomhet, som førte til heltids-atelier-gesjeft og studietilværelse ifra 1982, har bildets budskap stått sentralt i utformingen, samt å kommunisere med de av beskuerne som føler assosiasjoner og kontakt med dimensjonene i uttrykket. En rekke ateliéradresser, samt en del studiereiser, egne studie-tilværelser, formelle studier, samarbeidsprosjekter, multimediaprosjekter, blant annet med lyd, dans, musikk i forbindelse med maleri/foto/billedbruk, har gitt inspirasjon og bidratt til å skape variasjon, intensjon, dybde, uttrykk og valør. Bildene har i løpet av denne perioden blitt spredt ut til mange hjem i inn- og utland samt bedrifter, offentlige hus, bedriftskunstforeninger, som utsmykninger, som inspirasjonsgivere, og som blikkfang, variasjoner, eller bidrag til en inspirerende indre reise og løsrivelse.